Främjare av forskning och utveckling inom träbyggnadsområdet

kontakta oss

Centrum för byggande och boende med trä

CBBT är en forskningsstiftelse som har som mål att befrämja forskning och utveckling inom träbyggande och då speciellt inom byggande av flervåningshus, industrilokaler, sporthallar mm där trä har liten marknadsandel.

Byggsystem i trä

Anpassat för industriell produktion

Trä i kombination med andra material

Stål eller betong där sådana lösningar är lämpliga ur tex teknisk/ekonomisk synvinkel.

Nya produkter och komponenter

Ökad konkurrenskraft gentemot andra material.

Ekonomirelaterade projekt.

Var ligger kostnaderna i modernt träbyggeri (tillverkning, logistik), vad gör ökad prefabriceringsgrad? etc.

PROJEKT INOM CBBT

CBBT vill skapa en stärkt, innovativ och bärkraftig trämekanisk industri som åt byggindustrin kan leverera material, produkter och system av rätt kvalitet med goda tekniska egenskaper och miljömässiga fördelar till rätt pris.

Våtlimning del 1

Visa projekt

Marknadsföring av CBBT´s byggsystem

Visa projekt

Plattform för Industriellt träbyggande

Visa projekt

ANSÖK OM UTVECKLINGSSTÖD

CBBT arbetar aktivt för att främja forskning och utveckling inom träbyggnation. Ansök om stöd genom att fylla i nedan formulär så kontaktar vi er.

Senaste kommentarer

  Arkiv

  Kategorier

  • Inga kategorier

  Meta

   cbbt medlemsföretag