Slide Image

Främjare av forskning och utveckling inom träbyggnadsområdet

CBBT – En främjare av forskning och utveckling inom träbyggnadsområdet

CBBT är en forskningsstiftelse som har som mål att befrämja forskning och utveckling inom träbyggande och då speciellt inom byggande av flervåningshus, industrilokaler, sporthallar mm där trä har liten marknadsandel.

CBBT vill inte ta en passiv roll inom träforskning utan istället kunna ta en mer aktiv roll och därmed kunna påverka forskningsagendan med ökat företagsperspektiv.

Läs mer om CBBT

Våra utvecklingsområden

Med bred kompetens och lång erfarenhet bland våra medlemmar i CBBT har vi valt följande utvecklingsområden.

Processer för produktion av träprodukter
Processer för industriellt träbyggande
Användning och förvaltning av träbyggnader
Träbaserade produkter i cirkulära system
Träbyggnadsteknik

Medlemmar – CBBTs styrelse

Kristoffer Segerholm
Södra

Marie Johansson
RISE

Anders Persson
Granito

Olivia Thim
Växjö Linnaeus Sciencepark

Anders Olsson
Linnéuniversitetet

Roger Eckerstig
Bitus

Claes Andersson
JGA

Ove Sjögren
Holmen

Johan Blixt
Vida

Tomas Alsmarker
Svenskt trä

Anders Carlsson
Derome

Projekt inom CBBT

CBBT vill skapa en stärkt, innovativ och bärkraftig trämekanisk industri som åt byggindustrin kan leverera material, produkter och system av rätt kvalitet med goda tekniska egenskaper och miljömässiga fördelar till rätt pris.

Se våra projekt

CBBTs medlemsföretag

Vill du får mer information?

Vill du veta mer om CBBT och vårt arbete inom forskning och utveckling?
Kontakta någon av våra medlemmar.

Våra medlemmar