Våtlimning del 1

Avslutat projekt

Projektet handlar om komponenter som tillverkas med våtlimningsteknik.Våtlimningen, vilken innebär sammanlimning direkt efter den primära sönderdelningen och alltså innan torkningen, kan användas för såväl flatsides- och kantlimning av bräder och plank, som för fingerskarvning. I kombination med avancerade sorteringsmetoder baserade på skanningsteknik, finns en stor potential för en effektiv tillverkning av produkter och produktplattformar med ett mycket högt förädlingsvärde. På sikt förväntas projektet leda fram till att nya företagsnischer eller produktområden för befintliga företag kan utvecklas, eller t o m att större industrianläggningar kan nyetableras.

I detta delprojekt studeras en byggprodukt, av typen lamellerad balk (princip som limträ), vilken tillverkas av flatsideslimmade, fingerskarvade sidobräder. Ett syfte är att genom marknadsundersökningar och investerings¬kalkyler visa på vilken ekonomisk potential som finns för tillverkning av en sådan balk. Ett annat syfte är att genom experimentella undersökningar verifiera tillverkningsmetoder och balkens tekniska prestanda. Ett underlag för hur en certifiering av våtlimmade produkter kan se ut görs också.

Projektansvarig
Erik Serrano

2009 – 2011

vill du veta mer