Plattform för Industriellt träbyggande

Avslutat projekt

Derome och Tyréns vill tillsammans utveckla en plattform för industriellt träbyggande, för flervåningshus i 4-8 våningar. För detta krävs utvecklingsinsatser inom områdena Byggsystem, IT-stöd och Process.

I detta utvecklingsprojekt planeras följande insatser att utföras;
• Utveckla ett öppet byggsystem i trä för 4-8-våningshus.
• Dokumentation och strukturering av byggsystemet
• Utveckla ett arbetssätt med informationsmodell (BIM) för hela byggprocessen
• Utveckla ny projekteringsprocess (Lean Design)
• Utveckla planerings- och beredningskoncept (Lean Construction)

Till utvecklingsprojektet kopplas ett stort bostadsprojekt som innehåller olika huskroppar med 4-, 5-, 6- och 7-våningshus med trästomme.

ResultateN av utvecklingsprojektet förväntas bli ett öppet byggsystem, nya arbetsmetoder och IT-stöd som leder till ökad effektivitet i processen, lägre kostnader och högre kvalitet på byggandet. Detta är något som bidrar till byggbranschens utveckling i allmänhet och träbyggandet i synnerhet.

Projektansvarig
Patrik Jensen, Tyréns

patrik.jensen@tyréns.se

2007 – 2009

vill du veta mer