Marknadsföring av CBBT´s byggsystem

Avslutat projekt

Bakgrund och syfte
Derome AB har tillsammans med Tyréns utvecklat en teknisk plattform för industriellt träbyggande, för flervåningshus i 4-8 våningar. Utvecklingsarbetet har i stor utsträckning finansierat med medel från CBBT. Fortsatt framgång för CBBTs byggsystem förutsätter att intresse väcks hos viktiga aktörer i byggbranschen och syftet med detta projekt har varit att genom en serie workshops informera om, diskutera och marknadsföra byggsystemet för ett antal potentiellt intressanta aktörer. Detta har skett i anslutning till att byggsystemet under 2011 prövas i ett första projekt i Kvarteret Fullriggaren i Västra Hamnen, Malmö.

Genomförande
4 workshops har genomförts under perioden juni-oktober 2011. Den första som genomfördes 15/6 var ett förmöte för föreläsargruppen som kombinerades med en pressvisning för tidningen Byggindustrin (se bilagd artikel). De tre följande med nedanstående genomförandedatum lockade sammanlagt 50 deltagare (se bifogad sammanställning över deltagare) med en god blandning av byggherrar, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, tillverkare och forskare.

Projektansvarig
Per-Erik Eriksson

2011

vill du veta mer