Akustik i lätta byggnader

Avslutat projekt

Den första december 2009 startade projektet ”AkuLite – Akustik och vibrationer i lätta konstruktioner”. Under tre år har ett konsortium samverkat för att få projektet till stånd. Staten satsar tolv miljoner kronor genom Vinnova och Formas och industrin skjuter till lika mycket, primärt i form av eget arbete men också en viss del i form av kontanta medel. Projektet leds av SP Trätek i konsortium med Luleå tekniska universitet, Chalmers, Lunds tekniska högskola, Linneuniversitetet (före detta Växjö universitet), SP Akustik och ÅF. Ett tjugotal industrier och cirka tio konsulter medverkar i projektet.

Projektansvarig
Klas Hagberg

Klas.hagberg@sp.se

2009-2012

vill du veta mer